Byggeledelse

Byggelederen fungerer som byggherrens representant på byggeplassen, og er bindeleddet mellom entreprenør og byggherreorganisasjonen.

Som byggeledere tar vi hånd om byggherrens ansvar og forpliktelser under gjennomføringsfasen i et byggeprosjekt, slik at dette er i henhold til lover og forskrifter. Byggeleder kontrollerer og styrer økonomi, fremdrift og kvalitet i tillegg til oppfølging av SHA-rutiner og systemer. Ved å benytte våre tjenester sikrer du deg riktig kvalitet og pris til avtalt tid og budsjett.

Byggelederens ytelser tilpasses det enkelte prosjekt etter byggherrens ønsker og behov.