Prosjektledelse

Prosjektlederen fungerer som prosjekteiers representant i et prosjekt, og opptrer på vegne av denne ovenfor andre aktører i prosjektet.

Som prosjektledere styrer vi prosjektet fra prosjekteringsfase og helt til prosjektets slutt. Vi styrer prosjekterings- og gjennomføringsfasen og har kompetanse til å ta beslutninger til det beste for prosjekteier i forhold til økonomi, fremdrift og kvalitet.

Vi bistår også ved kontrahering mellom prosjekteiere og entreprenører.   

Prosjektlederens ytelser tilpasses det enkelte prosjekt etter byggherrens ønsker og behov. Har du spørsmål? Ta kontakt!