Skisser

Når man skal bygge er det mange valg som skal taes, og det kan være en vanskelig prosess å komme fram til endelig resultat. Dette kan være like vanskelig på et lite tilbygg som på et større utbyggingsprosjekt.

For mange kan det være vanskelig å forestille seg hvordan et ferdig bygg vil se ut i praksis. Gjennom våre tegningsverktøy kan vi gjøre denne prosessen mer behagelig for deg som kunde. Dette er også en tjeneste som flere av våre faste bedriftskunder benytter for å kontraktsfeste sine oppdrag. En tømrer med mange års erfaringer vil ofte enkelt se for seg hvordan sluttresultatet blir bare ved hjelp av noen blyantstreker på en planløsning. For Kari og Ola Nordmann er det ikke dermed sagt at det er like enkelt.

Poenget med skisser er å levere litt enklere tegninger, til en mindre kostnad, slik at man kan bruke litt tid på å finne den rette løsningen før man går videre til byggesøknadstegninger og legger altfor mye penger i prosjektet.