Tomtestudie

I mange tilfeller er det vanskelig å se for seg hvordan man best mulig skal utnytte en tomt. Dette gjelder gjerne større tomter hvor det er tenkt flere boenheter. Det kan derfor være fint for deg som utbygger å få utført en tomtestudie.

Gjennom en befaring på aktuelt område sammen med ønsker fra kunde/utbygger hjelper vi deg å se på mulighetene for hvordan man best mulig kan utnytte tomten. Herunder ligger spesielt fokus på valg av type bygninger, og plasseringen av disse. Dette er noe av det første som blir gjort i en byggeprosess og danner grunnlaget for videre prosjektutvikling.

En god tomtestudie vil i mange tilfeller være avgjørende for oppnå høyest mulig verdi på sluttresultatet, og samtidig skape et helhetlig prosjekt som ivaretar både eksisterende, omkringliggende bebyggelse og tomteforhold. Ofte vil denne tomtestudien være en grovstudie, men detaljnivået tilpasses selvfølgelig etter hva kunden ønsker.  "Det er enklere å tilpasse et bygg til tomta, enn å tilpasse tomta til bygget".